Az intézmény logója!

Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegyei Könyv- és Levéltár

4024 Debrecen, Varga u. 17.Intézménytörténet

Kutatóterem

Kutatóterem
(Nagyításhoz kattintson a képre.)

A gyűjtemény létrehozását a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye első püspöke, Bosák Nándor kezdeményezte abból a célból, hogy az egyházmegye területén pap nélkül maradt plébániákon (és a hozzájuk tartozó filiákban) a történelmi viszontagságok ellenére megmaradt könyv- és iratanyag állagmegóvását, rendezését és a kutatók számára való hozzáférését biztosítsa.

A könyvek és iratok vidékről való beszállítása 1995 októbere és 2004 áprilisa között zajlott.

Az egy intézményt képező könyv- és levéltár hivatalosan a megyéspüspök 1995. december 30-án kelt alapító okiratával alakult meg és 1997-ben tudott először kutatókat fogadni.

A gyűjtemény helyhiány miatt 1999. novembere és 2000. februárja között átköltözött a Püspökség épületéből a vele szomszédos katolikus gimnáziumi kollégium földszintjére.

A levéltári raktár 2008-ban a Szent József Gimnázium északkeleti szárnyának alagsorában kapott helyet, ahová a következő évben a könyvtár fölöspéldány-tára is követte.

Az intézmény 2015. nyarán a Varga u. 17. sz. alatt önálló épületben nyert elhelyezést, de levéltári és duplum raktára korábbi helyén maradt.

A levéltár állománya hagyatékok és ajándékozások révén gyarapszik. A könyvtáré ugyanígy, de 1998 óta rendszeres vásárlásokkal is.

A könyvtári állomány számítógépes katalogizálása 1999-ben vette kezdetét.

A levéltári iratanyag rendezése 2004-2005-ben és 2013-2014 években valósult meg.

Archivum et Bibliohteca Dioecesis Debrecenensis-Nyiregyhazana