Az intézmény logója!

Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegyei Könyv- és Levéltár

4024 Debrecen, Varga u. 17.

Könyvtár

Pasztorális, kuturális és tudományos kutatási célokat szolgál.

 

Fotó a könyvtárról.

Alapítás éve: 1995

Jogállás: zárt forgalmú, tudományos szakkönyvtár.

Gyűjtőkör:

Különgyűjtemény:

Állomány: 23 000 kötet és 107 fm időszaki kiadvány.

Katalógus: https://dnyem.opac3.monguz.hu/

Szolgáltatások:

A beiratkozás díjtalan

Archivum et Bibliohteca Dioecesis Debrecenensis-Nyiregyhazana